Τηλεφωνήστε μας2810 255195

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

Η κατοχή ενός σκάφους αποτελεί ευθύνη που ελλοχεύει διάφορους κινδύνους. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα ασφάλισης του σκάφους, έχει καταστήσει την κάλυψη της αστικής ευθύνης ιδιοκτητών σκαφών έναντι τρίτων, υποχρεωτική. Έτσι, με γνώμονα την προστασία σας σε συνδυασμό πάντα με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους και ωφέλειας, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών που καλύπτει επαρκώς την αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους έναντι τρίτων. Επιπλέον, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται για τη δαπάνη ανέλκυσης ή μετακίνησης του ναυαγίου του ασφαλιζόμενου σκάφους και τυχόν έξοδα που θα προκύψουν για τη μετακίνηση του.

-->

Copyright 2017 © Ασφάλειες Κρήτη